Slučování NIDM s NIDV

Na základě opatření MŠMT č. 21632/2013-1, ze dne 20. 6. 2013 se s účinností od 1. 1. 2014 sloučil Národní institut pro další vzdělávání (zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků) IČ: 45768455 (dále jen NIDV) s Národním institutem dětí a mládeže Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, zařízením pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a školským zařízením pro zájmovou činnost IČ 00022217 (dále jen NIDM). Nástupnickou organizací se stal NIDV, který převzal činnosti dosud vykonávané NIDM.

Od 9.12.2013 se všichni pracovníci NIDM přestěhovali do nových prostorů na adrese Senovážné nám. 25, 110 00 Praha 1. Kontaktní údaje na ně (a na všechny ostatní zaměstnance NIDV) naleznete zde: http://nidv.cz/cs/kontakty/centralni-pracoviste.ep/

Děkujeme za pochopení.

Ilustracni ikonaIlustracni ikonaIlustracni ikonaIlustracni ikonaIlustracni ikona
27. března
Cíl, plán, cesta ke změně
„Opusť ten bezpečný přístav. Chyť do plachet šťastný vítr. Hledej. Sni. Objevuj.“ Mark Twain
Ilustracni ikonaIlustracni ikonaIlustracni ikona
6. března
Závěrečná konference projektu Kariérní systém
Jedním z nejvýznamnějších projektů, které za poslední roky řeší NIDV, je tvorba Kariérního systému učitelů. Nyní se konala jeho závěrečná konference.
Ilustracni ikonaIlustracni ikonaIlustracni ikonaIlustracni ikona
28. února
První světová válka a škola
Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského a Národní institut pro další vzdělávání se rozhodly u příležitosti 120. výročí narození Přemysla Pittra uspořádat 19. února 2015 konferenci nazvanou „Odraz 1. světové války ve škole a ve sp…
Ilustracni ikonaIlustracni ikonaIlustracni ikonaIlustracni ikona
25. února
Děti, 1. světová válka a Přemysl Pitter
Konference propojující problematiku dětského světa s první velkou světovou válkou i s jejími důsledky pro život jednoho z nejvýznamnějších mužů našich moderních dějin Přemysla Pittra se uskutečnila za podpory NIDV. …
Ilustracni ikonaIlustracni ikona
24. února
Pedagogický cíl
Další seminář, který měl v rámci projektu K2 – SPVČ za cíl profesní rozvoj mentorů (pracovníků zodpovídajících za vzdělávací proces ve  školských zařízeních pro zájmové vzdělávání), kteří jsou lektory pilotovaných školení pro pedagogy…
Ilustracni ikonaIlustracni ikona
24. února
V. etapa v rámci Studia pedagogiky volného času zahájena!…
Poslední etapa Studia pedagogiky volného času v rámci projektu K2, který spolu s ministerstvem školství realizuje Národní institut pro další vzdělávání, byla odstartována prostřednictvím pracovního setkání s pracovníky zodpovídajícími za vz…
Ilustracni ikonaIlustracni ikonaIlustracni ikona
22. ledna
Soutěž časopisu dTest
6. ročník soutěže v tvorbě vzorového čísla spotřebitelského časopisu pro mládež, zaměřeného na testování výrobků a služeb (včetně veřejných)
Ilustracni ikonaIlustracni ikonaIlustracni ikonaIlustracni ikonaIlustracni ikona
14. ledna
Kurzy v roce 2015
Jedním z výstupů projektu K2 – kvalita a konkurenceschopnost v neformálním vzdělávání je publikace „METODIKA – kompetence, kvalita, kvalifikace, (seb…
Ilustracni ikonaIlustracni ikonaIlustracni ikonaIlustracni ikonaIlustracni ikona
17. prosince
Ohlédnutí za rokem 2014
Věříme, že tak jako pro nás byl i pro Vás rok 2014 plný radostí, nových zážitků a krásných setkání. Nyní, na jeho konci, Vám nabízíme stručný přehled aktivi…
Ilustracni ikonaIlustracni ikonaIlustracni ikonaIlustracni ikona
15. prosince
Newsletter prosinec
newsletter
Ilustracni ikonaIlustracni ikona
9. prosince
Zadání testu školního kola - 2014–2015
Zadání testu školního kola Dějepisné olympiády pro rok 2014–2015.
Ilustracni ikonaIlustracni ikona
1. prosince
Krajští koordinátoři 2014/2015
Adresář krajských koordinátorů Dějepisné olympiády pro školní rok 2014/2015.
Ilustracni ikonaIlustracni ikonaIlustracni ikonaIlustracni ikonaIlustracni ikona
5. listopadu
Ti nejlepší z Brány potřetí
Ve třetím ročníku soutěže Brána k druhým se sešlo 21 týmů, které dokáží pomáhat druhým. A jak to nakonec dopadlo? Tady je přehled vítězných týmů.
Ilustracni ikonaIlustracni ikonaIlustracni ikonaIlustracni ikonaIlustracni ikona
31. října
Kulatý stůl k uznávání neformálního vzdělávání pod záštitou …
V prostorách Valdštejnského paláce Senátu Parlamentu České republiky se 30. října 2014 uskutečnil IV. kulatý stůl k uznávání neformálního vzdělávání v rámci realizace projektu K2. 
Ilustracni ikonaIlustracni ikonaIlustracni ikonaIlustracni ikona
17. října
Pozvánka na Kulatý stůl k uznávání neformálního vzdělávání…
Klíčová aktivita Metodická podpora uznávání neformálního vzdělávání v rámci projektu K2 zve na IV. kulatý stůl k uznávání neformálního vzdělávání.…
Ilustracni ikonaIlustracni ikonaIlustracni ikonaIlustracni ikonaIlustracni ikona
19. března
Probíhá úprava systému pro řízení kvality OLINA
V současné době probíhá úprava systému OLINA na základě provedení analýzy závěrečných zpráv z pilotáže zavádění nástrojů kvality. Pilotáž se uskutečnila v letech 2013–2014 v osmi střediscích voleného času a v osmi nestátních…
Ilustracni ikonaIlustracni ikonaIlustracni ikonaIlustracni ikonaIlustracni ikona
4. března
Podporujeme kvalitu neformálního vzdělávání
m1Dne 14.–15. 2. 2015 proběhla realizace prvního kurzu „Výstavba vzdělávacího programu na pozadí klíčových kompetencí“ v Hote…
Ilustracni ikonaIlustracni ikonaIlustracni ikonaIlustracni ikona
28. února
O nových metodách výuky holokaustu
Inspirativní rozhovor s Mgr. Radkou Vanišovou, která učí dějepis na táborském gymnáziu, o její účasti na semináři Nové metody výuky holokaustu.
Ilustracni ikonaIlustracni ikonaIlustracni ikonaIlustracni ikonaIlustracni ikona
24. února
Semináře k profesnímu rozvoji mentorů
Ve dnech 20.– 21. 11. a 1.-2. 12. 2014 proběhly v rámci dalšího profesního rozvoje mentorů (pracovníků zodpovídajících za vzdělávací proces ve  školských zařízeních pro zájmové vzdělávání), kteří jsou lektory pilotovaných školení pro …
Ilustracni ikonaIlustracni ikonaIlustracni ikona
24. února
Kreativní pedagogický proces
Vzhledem k tomu, že z evaluace první etapy pilotáže Studia pedagogiky volného času vyplynula potřeba dále profesně rozvíjet mentory (pracovníky zodpovídající za vzdělávací proces ve  školských zařízeních pro zájmové vzdělávání), kteří jsou lekto…
Ilustracni ikonaIlustracni ikonaIlustracni ikona
11. února
Festival RADOST EVROPY a mezinárodní výtvarná soutěž na voln…
Velvyslanectví Srbské republiky v České republice informuje o konání a možnosti zapojení se do každoročního mezinárodního setkání dětí v Srbsku pod společným názvem RADOST EVROPY a do mezinárodní výtvarné soutěže na volné téma. …
Ilustracni ikonaIlustracni ikonaIlustracni ikonaIlustracni ikonaIlustracni ikona
21. ledna
Projekt K2 se blíží k cíli...
Realizace dvouletého Individuálního projektu národního „K2 – kvalita a konkurenceschopnost v neformálním vzdělávání“ …
Ilustracni ikonaIlustracni ikonaIlustracni ikonaIlustracni ikonaIlustracni ikona
1. ledna
S koncem roku 2014 skončila pilotáž zavádění nástrojů kvalit…
V prosinci roku 2014 se v sídle Národního institutu pro další vzdělávání uskutečnily prezentace závěrečných zpráv zástupců devíti organizací pilotujících zavádění nástrojů kvality prostřednictvím lidských zdrojů.  …
Ilustracni ikonaIlustracni ikonaIlustracni ikonaIlustracni ikonaIlustracni ikona
16. prosince
PF 2015
Vážení přátelé, přejeme Vám klidné prožití Vánoc, v nastávajícím roce 2015 pevné zdraví, spokojenost a osobní úspěchy a těšíme se na další spolupráci a vzájemná setkání. Realizační tým projektu K2  
Ilustracni ikonaIlustracni ikona
9. prosince
Řešení testu školního kola 2014–2015
Řešení testu školního kola Dějepisné olympiády v roce 2014–20015.
Ilustracni ikonaIlustracni ikona
1. prosince
Organizátoři krajských kol Dějepisné olympiády 2014-2015…
Adresy organizátorů krajských kol Dějepisné olympiády 2014/2015.
Ilustracni ikonaIlustracni ikonaIlustracni ikonaIlustracni ikonaIlustracni ikona
26. listopadu
Zdolat K2 – to znamená také poznat sám sebe
Pod tímto názvem vyšel v listopadovém čísle časopisu Psychologie dnes článek garantky klíčové aktivity Metodická podpora uznávání …
Ilustracni ikonaIlustracni ikonaIlustracni ikonaIlustracni ikonaIlustracni ikona
3. listopadu
Poslední Kulatý stůl k uznávání neformálního vzdělávání se …
V prostorách Valdštejnského paláce Senátu Parlamentu ČR v Praze proběhl ve čtvrtek 30. října 2014 Kulatý stůl k uznávání n…
Ilustracni ikonaIlustracni ikonaIlustracni ikonaIlustracni ikonaIlustracni ikona
20. října
Ukončení realizace předmětu veřejné zakázky zavádění nástroj…
Schválením výstupů (závěrečných zpráv) došlo dne 30. 09. 2014 k ukončení realizace pilotáže zavádění nástrojů kvality, která byla realizována prostřednictvím veřejné zakázky v rámci projektu K2 – kvalita a konkurenceschopnost v neformálním…
Ilustracni ikonaIlustracni ikona
16. října
Témata dalších školení pro mentory
Vzhledem k tomu, že z evaluace první etapy pilotáže Studia pedagogiky volného času vyplynula potřeba dále profesně rozvíjet mentory (pracovníky zodpovídajících za vzdělávací proces ve  školských zařízeních pro zájmové vzdělávání), kteří jsou lek…

NIDM