Slučování NIDM s NIDV

Na základě opatření MŠMT č. 21632/2013-1, ze dne 20. 6. 2013 se s účinností od 1. 1. 2014 sloučil Národní institut pro další vzdělávání (zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků) IČ: 45768455 (dále jen NIDV) s Národním institutem dětí a mládeže Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, zařízením pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a školským zařízením pro zájmovou činnost IČ 00022217 (dále jen NIDM). Nástupnickou organizací se stal NIDV, který převzal činnosti dosud vykonávané NIDM.

Od 9.12.2013 se všichni pracovníci NIDM přestěhovali do nových prostorů na adrese Senovážné nám. 25, 110 00 Praha 1. Kontaktní údaje na ně (a na všechny ostatní zaměstnance NIDV) naleznete zde: http://nidv.cz/cs/kontakty/centralni-pracoviste.ep/

Děkujeme za pochopení.

Ilustracni ikonaIlustracni ikonaIlustracni ikonaIlustracni ikonaIlustracni ikona
26. listopadu
Zdolat K2 – to znamená také poznat sám sebe
Pod tímto názvem vyšel v listopadovém čísle časopisu Psychologie dnes článek garantky klíčové aktivity Metodická podpora uznávání …
Ilustracni ikonaIlustracni ikonaIlustracni ikonaIlustracni ikonaIlustracni ikona
3. listopadu
Poslední Kulatý stůl k uznávání neformálního vzdělávání se …
V prostorách Valdštejnského paláce Senátu Parlamentu ČR v Praze proběhl ve čtvrtek 30. října 2014 Kulatý stůl k uznávání n…
Ilustracni ikonaIlustracni ikonaIlustracni ikonaIlustracni ikonaIlustracni ikona
20. října
Ukončení realizace předmětu veřejné zakázky zavádění nástroj…
Schválením výstupů (závěrečných zpráv) došlo dne 30. 09. 2014 k ukončení realizace pilotáže zavádění nástrojů kvality, která byla realizována prostřednictvím veřejné zakázky v rámci projektu K2 – kvalita a konkurenceschopnost v neformálním…
Ilustracni ikonaIlustracni ikona
16. října
Témata dalších školení pro mentory
Vzhledem k tomu, že z evaluace první etapy pilotáže Studia pedagogiky volného času vyplynula potřeba dále profesně rozvíjet mentory (pracovníky zodpovídajících za vzdělávací proces ve  školských zařízeních pro zájmové vzdělávání), kteří jsou lek…
Ilustracni ikonaIlustracni ikonaIlustracni ikonaIlustracni ikonaIlustracni ikona
6. října
Čtvrtek 30. 10. 2014 - Kulatý stůl k UNV
Zveme zájemce o téma uznávání neformálního vzdělávání na Kulatý stůl k uznávání neformálního vzdělávání. Kulatý stůl je součástí  realizac…
Ilustracni ikonaIlustracni ikonaIlustracni ikonaIlustracni ikonaIlustracni ikona
2. října
Portál o češtině v novém
Společnost LINGEA výrazně rozšířila a pozměnila podobu internetového portálu o češtině, více informací naleznete na  www.nechybujte.cz..  
Ilustracni ikonaIlustracni ikonaIlustracni ikonaIlustracni ikonaIlustracni ikona
25. září
Kulatý stůl pod záštitou předsedy Senátu PČR
Předseda Senátu PČR Milan Štěch udělil záštitu akci Kulatý stůl k uznávání neformálního vzdělávání. Klíčová aktivita KA 02 Metodická podpora uznávání neformálního vzdělávání projektu K2 – kvalita a konkurenceschopnost v neformálním vzdě…
Ilustracni ikonaIlustracni ikonaIlustracni ikonaIlustracni ikona
16. září
Čeští studenti nás reprezentují na mezinárodní soutěži EUCYS…
Ve dnech 19.-24.9. se koná 26. ročník  mezinárodní soutěže vědeckých projektů EUCYS 2014. Hostitelskou zemí je Polsko, soutěž se uskuteční  na Univerzitě ve Varšavě.
Ilustracni ikonaIlustracni ikonaIlustracni ikonaIlustracni ikonaIlustracni ikona
12. září
Setkání pracovníků realizujících pilotáž zavádění nástrojů k…
Dne 25. září 2014 se v sídle Národního institutu pro další vzdělávání uskuteční již druhé setkání (workshop) pracovníků realizujících pilotáž zavádění nástrojů kvality prostřednictvím otevřené výzvy. Workshop bude zaměřen na hodnocení hlavního p…
Ilustracni ikonaIlustracni ikonaIlustracni ikonaIlustracni ikona
11. září
Na vlastní kůži – Zdravý životní styl v neformálním vzdělává…
A o co se s námi podělili realizátoři části 7 veřejné zakázky? Nabízíme článek, díky kterému se můžeme blíže seznámit s přípravami na realiza…
Ilustracni ikonaIlustracni ikonaIlustracni ikonaIlustracni ikonaIlustracni ikona
11. září
Na vlastní kůži – Přírodověda
Jak přistoupili k realizaci veřejné zakázky na realizaci vzdělávacího programu zástupci neziskovky Duha? Čtě…
Ilustracni ikonaIlustracni ikonaIlustracni ikonaIlustracni ikonaIlustracni ikona
11. září
Na vlastní kůži aneb veřejná zakázka v plném proudu
V červnu letošního roku se sešli zástupci vybraných poskytovatelů veřejné zakázky na Realizaci vzdělávacího programu II z různých částí ČR na Setkání k principům kompetenčního přístupu a sebeevaluace. Školitelé byli proškoleni v…
Ilustracni ikonaIlustracni ikonaIlustracni ikonaIlustracni ikonaIlustracni ikona
10. září
Realizace veřejné zakázky pro ty, kteří pracují s dětmi a ml…
V rámci realizace projektu K2 byla v březnu 2014 vyhlášena veřejná zakázka s názvem Realizace vzdělávacího programu. Po podpisu smluv mohli…
Ilustracni ikonaIlustracni ikonaIlustracni ikona
5. září
Harmonogram soutěží na školní rok 2014/15
Harmonogram soutěží na školní rok 2014 / 2015 obsahuje data konání jednotlivých kol předmětových olympiád a údaje o konání ústředních kol soutěží, které jsou garantovány NIDV.
Ilustracni ikonaIlustracni ikonaIlustracni ikonaIlustracni ikonaIlustracni ikona
4. září
III. etapa Studia pedagogiky v obrazech
V srpnu 2014 skončila III. etapa Studia pedagogiky volného času. V době, kdy probíhaly kurzy v jednotlivých regionech České republiky, byly pořízeny fotografie, které dáváme k náhledu všem, kdo se o Studium pedagogiky zajímají. Z fotografií je v…
Ilustracni ikonaIlustracni ikonaIlustracni ikonaIlustracni ikonaIlustracni ikona
5. listopadu
Ti nejlepší z Brány potřetí
Ve třetím ročníku soutěže Brána k druhým se sešlo 21 týmů, které dokáží pomáhat druhým. A jak to nakonec dopadlo? Tady je přehled vítězných týmů.
Ilustracni ikonaIlustracni ikonaIlustracni ikonaIlustracni ikonaIlustracni ikona
31. října
Kulatý stůl k uznávání neformálního vzdělávání pod záštitou …
V prostorách Valdštejnského paláce Senátu Parlamentu České republiky se 30. října 2014 uskutečnil IV. kulatý stůl k uznávání neformálního vzdělávání v rámci realizace projektu K2. 
Ilustracni ikonaIlustracni ikonaIlustracni ikonaIlustracni ikona
17. října
Pozvánka na Kulatý stůl k uznávání neformálního vzdělávání…
Klíčová aktivita Metodická podpora uznávání neformálního vzdělávání v rámci projektu K2 zve na IV. kulatý stůl k uznávání neformálního vzdělávání.…
Ilustracni ikonaIlustracni ikonaIlustracni ikonaIlustracni ikonaIlustracni ikona
16. října
Podpora mentorů formou dalšího vzdělávání
flip Vzhledem k tomu, že z evaluace první etapy pilotáže Studia pedagogiky volného času vyplynula potřeba dále profesně rozvíjet mentory (…
Ilustracni ikonaIlustracni ikonaIlustracni ikona
2. října
Newsletter září
Newsletter projektu K2 - září 2014
Ilustracni ikonaIlustracni ikonaIlustracni ikonaIlustracni ikonaIlustracni ikona
26. září
Ohlédnutí za setkáním pracovníků realizujících pilotáž zavád…
V sídle Národního institutu pro další vzdělávání se 25. září 2014 uskutečnil workshop pro pracovníky realizující pilotáž zavádění nástrojů kvality prostřednictvím systému OLINA. Akce se uskutečnila v rámci projektu K2 – kvalita a konkurenc…
Ilustracni ikonaIlustracni ikonaIlustracni ikonaIlustracni ikonaIlustracni ikona
21. září
IV. etapa v rámci Studia pedagogiky volného času zahájena!…
Dne 26. srpna 2014 proběhlo v DDM Hlavního města Prahy setkání s organizátory IV. etapy Studia pedagogiky volného času v rámci projektu K2, který realizuje Národní institut pro další vzdělávání spolu s ministerstvem školství.
Ilustracni ikonaIlustracni ikonaIlustracni ikonaIlustracni ikonaIlustracni ikona
16. září
Expo Sciences Europe 2014
Mezinárodní přehlídky vědeckých prací Expo Sciences Europe (ESE 2014), která se konala 7.-12.9. 2014  na Univerzitě v Žilině se poprvé zúčastnila Česká republika.  
Ilustracni ikonaIlustracni ikonaIlustracni ikonaIlustracni ikonaIlustracni ikona
11. září
Na vlastní kůži – Neformální vzdělávání a rozvoj kompetencí…
Relaizaci prvního vzdělávacího modulu Výstavba vzdělávacího programu na pozadí klíčových kompetencí zaměřeného na oblast neformálního vzdělávání vám přiblíží následující řádky.
Ilustracni ikonaIlustracni ikonaIlustracni ikonaIlustracni ikonaIlustracni ikona
11. září
Na vlastní kůži – Rukodělné činnosti v neformálním vzděláván…
Jak na to šli realizátoři části 6 veřejné zakázky? Můžete se dovědět z článku, který nám zaslali.
Ilustracni ikonaIlustracni ikonaIlustracni ikonaIlustracni ikonaIlustracni ikona
11. září
Na vlastní kůži – Aktivní občanství v neformálním vzděláván…
Jak na vlastní kůži prožívají realizaci veřejné zakázky lektoři a zástupci poskytovatelů? S tím vás seznámí postupně sami sami lektoři, někd…
Ilustracni ikonaIlustracni ikonaIlustracni ikonaIlustracni ikonaIlustracni ikona
10. září
Talentcentrum na Scientia Pragensis
Talentcentrum Národního institutu pro další vzdělávání (NIDV) prezentovalo část svých aktivit na Scientia Pragensis - Dnu vědy na pražských vysokých školách.
Ilustracni ikonaIlustracni ikona
5. září
Vyšlo páté číslo Světa nadání
Další číslo odborného časopisu z redakční dílny pod vedením doc. Šárky Portešové nabízí například překlad úvodní kapitoly z knihy slavného amerického psychologa Paula Torranceho (z roku 1965), s názvem „Emerging Concepts of Giftedness&rd…
Ilustracni ikonaIlustracni ikonaIlustracni ikona
5. září
Poslanci zasedali v Národním institutu pro další vzdělávání…
V prostorách Národního institutu pro další vzdělávání jednali členové podvýborů pro předškolní a základní školství a pro střední a…
Ilustracni ikonaIlustracni ikonaIlustracni ikonaIlustracni ikona
2. září
Talnet otevírá online kurzy pro mladé zájemce o přírodní věd…
Online kurzy, díky kterým mohou účastníci komunikovat s experty v dané oblasti i s podobně zaměřenými účastníky, pro nadcházející školní rok otevírá projekt Talnet realizovaný na NIDV. Online kurzy začínají 29.9.2014 a končí v květnu 2015. Díky př…

NIDM